Saturday, July 7, 2012

"யோசித்து” குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 2

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும்.

வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் : http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
                                        அகரமுதலி.com
                                        http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/


SCORE BOARD :- https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar2P_1bHQf2UdDFfY2RST2RWWmdDa3VsTGdwLTBtVVE
யோசித்து - 2

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
2.தனை இழந்த முனைப்பு, தரம் தருமே மூவுலகம். (5)
5.காலுடைந்த ராகம் ஒரு தினுசு. (3)
6.தேனுண்ணும் வண்மை உண்டு உண்மை இல்லை! (3)
7.உரையாட உடம்பே சவுக்கியத்தில் இருக்கும். (2)
8.பாதி முத்தம் கொடுத்த விதம் முடிக்காமல் திரும்பி கடைவாய்ப் பல்லு உடைந்து நடுவில் விழுந்தால் உடன் சிகிச்சை செய். (5)
10.விடிகாலை வந்து துவை. கறை இருப்பது தெரியும். (3)
11.நீராடியா காலுடைத்துக் குழம்பி வந்தாய் பெண்ணே உன் விவரம் என்ன? (4)
14.அந்தப்பாவி அதிகம் கலங்கியது தணியா தாகமா? (4)
15.முகப்பு பருவம் வம்பு நீங்க பருவ வயதில் வரும். (5)
16.பம்பரம் இடையில் ஒரு ஸ்வரம் விட்டு சுற்றினால் அறுக்கும். (4)
17.எமது வைரம் எவை எடுத்தால் இனிமை. (4)
19.பாவம் சுழன்றால் அக்கப்போரா? (3)
21.செல்வம் கால் செம்மதி முக்கால் உயர்ந்த மனிதன். (4)
23.கால் படியைத் தொட கையிழந்த இருபத்தி நான்கு நிமிடம். (2)
24.துணிவில் புலியாய் வந்தவள் துணிபு இழந்தாள் அம்பு எய்பவளாய்! (5)
25.சிகை கட்ட முற்றுப்பெற. (3)
26.சிறு மிருகம்! காட்டு ராஜாவை வெல்லப் பிரயத்தினம் செய்! (3)
27.அழகிது பாரும் கண்ணீர் விட மறுத்துக் கலங்கி மெலிந்து போனேன். (5)

நெடுக்காக:
1.சபை நடுவே கொஞ்சம் ரசம் கொட்டினால் தர்பார் நடத்துவோம். (4)
2.மூன்று தடவை சகலமும் முறைத்துப் பார். (4)
3.தவம் இல்லா புதல்வரும் நலம் கெட்ட நவிலலும் சேர்ந்து குழப்பி ஒரு பூண்டு. (5)
4.முகம் காட்டும் மூக்கில் அணிவது. (4)
9.தருமன், சகாதேவன் முதல்வரை எடுத்து வியாசபாரதம் செய் வணிகம் பண்ணு! (5,2)
12.நீச்சல் கரைகளுக்கிடையில் லாபம் குதித்து கரைந்த பூ. (5)
13.நகை, உடை வாங்க முதலில்லை; இடையே முக்கியத் தலைச் செலவு இருக்கு. கையில் காசில்லை! (3)
14.பெரும் சங்கடம் சங்கடம் இல்லாததால் தலை காப்பது முடியவில்லை. (3)
18.மிகச்சரியான துன்பம் எல்லைகள் மாற்றச் சொல்லியது. (5)
19. இடமில்லா நிலவறை நடுவே முழி திருப்பிப் பார்த்தால் புரியும் செயல் படுத்தும் விதம். (4)
20.பயன்படுத்தியது பெருங்குற்றம் செய்தவனுடையது. (4)
22.பிற்பகல் ஆசிரியர் இல்லாவிட்டால்,மதியார் வாத்தியம் வாசி. (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக
இது போன்ற அனைத்து நண்பர்களின் வார்த்தை விளையாட்டுக்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை உடனடியாக அறிந்து கொள்ள  https://groups.google.com/group/vaarthai_vilayaatu?hl=en  என்ற கூகிள் குழுமத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.